STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Galeria
 Cennik
 Program 1 Praca
 ABC bezrobotnego
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 Oferty pracy PUP Mława
 Kiosk z pracą
 Kontakt
  • Program 1 Praca

    Pierwsza Praca

    Program "Pierwsza Praca" ma pomóc młodym ludziom odnaleźć się na rynku pracy. Podstawowym celem programu jest umożliwienie zdobywania pierwszego doświadczenia zawodowego absolwentom przez promowanie okresowego zatrudnienia, pracy w charakterze stażysty lub wolontariusza. Celem wszystkich działań jest nie dopuszczenie do tego, aby absolwenci szkół stawali się i pozostawali bezrobotnymi. Doświadczenie zawodowe, coraz częściej wymagane przez pracodawców, pozwoli na skuteczniejsze poszukiwanie pracy, a także - w razie potrzeby - może pomóc w wyborze kierunku dalszego kształcenia. Jednym z elementów programu jest poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Młodzi bezrobotni mogą uczestniczyć w zajęciach warsztatowych np.: autoprezentacji, technik poszukiwania pracy, poznania samego siebie, podejmowania decyzji zawodowych, planowania rozwoju zawodowego. Oprócz poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, program "Pierwsza Praca" opiera się na promowaniu zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach, samozatrudnienia, kształcenia oraz wolontariatu.

    Baner

    Kliknij aby wejść